Javascript ile Ajax Yanıtını vurgulamak

0 oy
Ajax yanıtından gelen bir metin içinde bir sorguyu vurgulamaya çalışıyorum, HTML'yi oluşturmadan ve bunu DOM'a yapıştırmadan önce. Şu anda bu kod snippet'ini kullanıyorum:

function highlightWords(line, word, htmltag) {
    var tag = htmltag || ["<b>", "</b>"];
    var regex = new RegExp('(' + preg_quote(word) + ')', 'gi');
    return line.replace(regex, tag[0] + "$1" + tag[1]);
}

function preg_quote(str) {
    return (str + '').replace(/([\\\.\+\*\?\[\^\]\$\(\)\{\}\=\!\<\>\|\:])/g, "\\$1");
}


Bu kütüphaneler her zaman DOM'da zaten mevcut olan içeriği vurgulamak istenir.

Aramam, daha sonra JS ile HTML'ye dönüştürebildiğim ve DOM7'yi (jQuery'ye benzeyen) kullanarak bir HTML5 object'i bir ana kapsayıcıya yapıştırdığım bir ajax yanıtı alır. Bunun için HTML String'i oluşturmadan ve DOM'de yapıştırmadan önce metni vurgulamayı tercih ederim.

Herhangi bir fikrin var mı?
3 Haziran 2018 misafir sordu
...